Правила працевлаштування іноземців у Польщі - Робота в Європі. witam.pl.ua

Правила працевлаштування іноземців у Польщі

Протягом останніх років у Польщі спостерігається стрімке економічне піднесення, що зумовлює дедалі більшу потребу ринку праці у робочих руках. Мова йде не лише про низькокваліфіковану або низькооплачувану роботу, на яку місцеве населення часто просто не хоче йти, але і про зайнятість у таких сферах як наука, ІТ-технології, будівництво та інші.

Вищі зарплати, ліберальні (порівняно з іншими країнами ЄС) умови працевлаштування іноземців, відносно близьке територіальне розташування, кращий соціальний захист, можливість отримання польської пенсії – це далеко не повний перелік причин, через які українці та білоруси вирушають на заробітки у Польщу. Для багатьох з них працевлаштування у сусідній країні вже давно стало єдиною можливістю отримувати гідну зарплатню та утримувати свою сім’ю.

Проте зростаючий потік трудових мігрантів з інших країн не встигає за розвитком польської економіки та швидкістю появи вільних вакансій. Деякі роботодавці просто не можуть знайти у Польщі робітників необхідної їм кваліфікації. Відповідно серед них виникла конкуренція в боротьбі за громадян інших країн, які приїжджають до Польщі в пошуках роботи. А що найкраще здатне залучити нового працівника або втримати наявного? Звісно, що покращення умов праці та підвищення рівня її оплати. Відповідно польські підприємці стали платити більше іноземним робітникам. Це привело до того, що наприкінці 2017 року українці стали лідерами за темпами зростання зарплат у Польщі.

Одним із поштовхів до збільшення числа українських заробітчан у Польщі стало запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом. Це відбулося завдяки тому, що національне законодавство Польщі єдине серед країн-членів ЄС, яке надає можливість працювати  без робочої візи.

З іншої сторони велика популярність працевлаштування в Польщі стала причиною масових зловживань у сфері видачі дозволів на роботу. Це спонукало польську владу до реформування законодавства у цій сфері.

Нові правила роботи іноземців в Польщі

З метою врегулювання порядку видачі дозволів на роботу іноземцям та приведення національного законодавства у відповідність з європейським, в Польщі прийняли закон «Про внесення змін до закону про сприяння зайнятості та установах ринку праці та деяких інших законодавчих актах» (Dz.U. 2017 poz. 1543 від 20.07.2017). Ним внесено зміни до ряду законів, що регламентують працевлаштування громадян третіх країн (не членів ЄС) у Польщі.

Зміни набули чинності 1 січня 2018 року.

Що ж змінилося у польському трудовому законодавстві для українців? Розглянемо новий порядок детальніше.

Як почати працювати у Польщі?

Основним нововведенням стало запровадження нового типу дозволу на роботу для іноземців – дозвіл на сезонну роботу. Проте для громадян шести країн (Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія та Росія) зберегли особливий статус та залишили можливість спрощеної процедури працевлаштування. Для них передбачено заяви про доручення праці іноземцю. При цьому змінили не лише назву запрошення, але і умови видачі та сферу застосування.

Зверніть увагу! Дозвіл на сезонну роботу та заява про доручення праці іноземцю надають право працювати впродовж терміну, що перевищує можливості перебування в рамках безвізового режиму. Для того, що працювати понад 90 днів, необхідно або виготовляти візу або подавати документи на отримання карти тимчасового побиту.

Робочі візи видаватимуться при наявності дозволу на сезонну роботу або довідки про внесення заяви до реєстру заяв про сезонну роботу (при виготовленні дозволу на сезонну роботу) чи внесеної до реєстру заяви-доручення виконання праці іноземцеві ( у випадку виконання короткотермінової роботи).

Примітка. Для підприємств, які хочуть наймати іноземних громадян, передбачена ще одна можливість це зробити. Необхідно звернутись до воєводи за довготривалим (до трьох років) дозволом на роботу для іноземця.

Дозвіл на сезонну роботу іноземця в Польщі

Дозвіл на сезонну роботу (zezwolenia na pracę sezonową) – документ, який передбачає надання права працювати на території Республіки Польща громадянину будь-якої держави, яка не входить до Європейського Союзу чи Європейської економічної зони.

При цьому іноземець може виконувати лише таку роботу, яка відноситься до сезонних. Тобто працювати винятково в таких галузях як сільське господарство, садівництво і туризм (готельна справа, сфера громадського харчування та ін.). Детальний перелік професій регламентується Розпорядженям Міністра сім’ї, праці та соціальної політики Польщі від 8 грудня 2017 року (Dz.U. z 2017 r. poz. 2348).

Дозвіл на сезонну роботу видається старостою повіту на основі заяви від роботодавця. Термін дії такого дозволу не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року.

Важливо! Початок відліку терміну залежить від того, де перебуває іноземець на момент подачі документів для отримання дозволу. Від цього залежить пакет необхідних документів. Якщо іноземець:

  • перебуває на території Польщі, то період дії дозволу починає відраховуватись з дня його видачі або з дати вказаної у дозволі;
  • знаходиться за межами Польщі, то термін починає відраховуватись з дня перетину кордону.

Зверніть увагу! Існують умови при яких не потрібно змінювати дозвіл на сезонну працю. До них відносять:

  • зміна місця проживання або місця реєстрації (прописки) іноземця в Польщі;
  • зміна місця праці та/або працедавця;
  • зміна даних працедавця, який прийняв на роботу іноземця (назва, форма юридичної особи);
  • робітника переводять з цивільно-правового договору (umowa zlecenia чи umowa o dzieło) на трудовий договір (umowa o pracę).

Іншими словами дозвіл на сезонну працю видається конкретному іноземцю без прив’язки до місця праці або проживання і його не потрібно змінювати при покращенні форми договору.

Зверніть увагу! Підприємець, який працевлаштував іноземця на підставі дозволу на сезонну роботу, може доручити йому роботу іншого виду (не сезонну) на період, що не перевищує 30 днів протягом дії дозволу. При цьому працедавець не може зменшувати зарплату або змушувати виконувати роботи які класифікуються законодавством як тимчасові. Таке послаблення допустиме лише у випадку громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, Росії та України,

Довготривалі сезонні дозволи

Нові положення також передбачають пріоритетне право на працевлаштування для осіб, які виконували в Польщі сезонні роботи для конкретного роботодавця протягом останніх 5 років. Заявки саме таких людей будуть задовольнятись в першу чергу.

Проте тут є ряд особливостей. По перше, таку можливість отримують лише громадяни країн, які мають спрощений режим працевлаштування – України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Молдови та Росії. По друге, принцип пріоритету не буде застосовуватися у випадках, коли іноземець здійснював сезонну роботу на підставі цивільно-правового договору. Маєте постійного працедавця і хочете мати менше бюрократичної тяганини – працюйте на підставі трудового договору (umowa o pracę).

Термін такого довготривалого дозволу може складати до трьох років. Проте іноземець все рівно обмежений – протягом всього терміну дії дозволу йому можна працювати не більше 9 місяців впродовж кожного календарного року. Після закінчення трьохрічного періоду необхідно знову подавати документи на наступний багаторічний дозвіл.

Заява про доручення праці іноземцю

Для громадян України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови та Росії в Польщі передбачено особливі спрощені умови працевлаштування – вони мають можливість короткотермінової роботи в Польщі без окремого дозволу на роботу.

В цьому випадку підставою для легальної роботи в Польщі є зареєстрована заява про доручення праці іноземцю(oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi), яка замінила заяву про намір доручити працю. З нею можна працювати лише в тих галузях, які не відносяться до сезонних.

Факт реєстрації заяви про доручення праці іноземцю вважається тотожним отриманню дозволу, але лише для громадян шести країн пострадянського простору, які зазначені вище.

Незважаючи на зміну назви, термін, протягом якого можна виконувати роботи, не змінився і становить 6 місяців протягом кожних 12 місяців.

Зауважте, що українці та громадяни інших п’яти країн знаходяться у привілейованому становищі, адже можуть претендувати на роботу і по дозволу на сезонну роботу і по заяві про доручення праці. Решта іноземців – можуть влаштовуватись лише на «сезонні» роботи в Польщі.

Важливо! Існують підстави, які дозволяють не змінювати заяву про доручення праці іноземцю. До них відносять:

  • зміна місця проживання та/або місця реєстрації суб’єкта, який доручає роботу іноземцю іноземця в Польщі;
  • зміна даних працедавця, який прийняв на роботу іноземця (назва, форма юридичної особи, структура власності);
  • робітника переводять з цивільно-правового договору (umowa zlecenia чи umowa o dzieło) на трудовий договір (umowa o pracę);
  • іноземець є тимчасовим працівником агенції праці та скерований для роботи в іншому місці (до іншого замовника послуг), якщо інші умови роботи не змінилися.

Як отримати дозвіл на роботу в Польщі?

Тепер всі види дозволів видає староста повіту за місцем проживання або реєстрації підприємця, який прагне працевлаштувати на роботу іноземця.

За розгляд заяви на отримання дозволу на сезонну роботу або заяви про доручення праці іноземцю, роботодавець повинен буде сплатити 30 злотих.

Для отримання дозволу роботодавець повинен подати до повітового управління праці (PUP) відповідну заяву та інші необхідні документи. Крім персональних даних обох сторін, в заяві повинні бути вказані вид і термін роботи, яка доручатиметься іноземцю, розмір оплати праці та інші необхідні дані. Зразки заяв доступні на сайті Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Проте староста може і відмовити у виданні дозволу, якщо запідозрить, що мають місце певні махінації або роботодавець був замішаний в таких зловживаннях раніше або обставини вказують на те, що виданий дозвіл буде використовуватися іноземцем для інших цілей, крім роботи. Зокрема враховуватиметься історія стосунків підприємця із Управлінням соціального страхування (ZUS), чи не було в нього раніше порушень трудового законодавства, чи він повідомляв про випадки, коли іноземець отримував дозвіл на працю (чи освядчення), але їх не використовував і т.п.

У випадку негативного рішення суб’єкт господарювання може його оскаржити в органі вищої інстанції – звернутись до профільного міністра.

Вже виданий дозвіл може бути скасований, але лише у чітко визначених випадках. Підставами для цього є виявлення неправдивої інформації в заяві, неправдиві свідчення, приховування певних обставин, підроблення документа.

На розгляд документів законодавство відводить від 7 до 30 днів (залежно від обставин в кожному конкретному випадку). Після цього терміну староста зобов’язаний прийняти рішення про надання іноземцеві дозволу на роботу або відмовити у його видачі. Таке рішення вноситься до відповідного реєстру.

Важливо! У новому законодавстві передбачено, що українці та інші іноземці можуть приступити до роботи одразу після прибуття до Польщі, передачі повного комплекту необхідних документів в повітове управління праці та підписання трудового договору. При цьому робота повинна виконуватись на умовах, зазначених у поданій заяві. Раніше іноземці могли починати працювати лише після отримання відповідного документу від чиновників, що інколи тривало досить довго.

Проте є один нюанс! Якщо пакет поданих документів був неповний або у ньому були виявлені неточності чи помилки, то термін розгляду почне відраховуватись з наступного дня після подачі документів зі всіма виправленнями.

Таким чином, може виникнути ситуація, коли подали документи, одразу приступили до роботи, а потім виявилось, що в документах була помилка і їх необхідно доробляти чи переробляти. В цьому випадку період з дня першого подання документів і до дати подання виправлених документів вважається таким, під час якого іноземець не має права працювати!

Врахуйте, що управління праці має право визначати дату початку роботи пізніше, ніж зазначено в заяві, але не раніше, ніж на наступний день після реєстрації заяви в реєстрі.